You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
תפקיד
ראש מחלקת שיווק
השכלה
תואר שני בהנדסת תעשיה וניהול הטכניון (מכון טכנולוגי לישראל),1986
תואר שני בהנדסת תעשיה וניהול

דוד עבד ברפאל (רשות פיתוח אמצעי לחימה) 22 שנה בתחום מחקר ופיתוח של חומרים מרוכבים. הוא סיים תואר ראשון בהנדסה כימית בטכניון (מכון טכנולוגי לישראל), תואר ראשון במתמטיקה ומדעי המדינה באוניברסיטת חיפה ותואר מגיסטר למדעים בתעשיה וניהול בטכניון (מכון טכנולוגי לישראל). דוד כיהן במספר תפקידים ציבוריים בהם טיפח קשרים בין אישיים, בהם: חבר דירקטוריון בחברת דשנים וחומרים כימיים, נציג ציבור בבית הדין לעבודה, חיפה, חבר ועד העובדים ברפאל (רשות פיתוח אמצעי לחימה). הוא קיבל את עיטור המופת מטעם ההסתדרות על תרומתו לחברה

כישורים

מסירות
80
פתרון בעיות
90
מקצוענות
70
קבלת החלטות
60